Skip to content

TUBE LABELING

Futurleb L serisi otomatik numune tüpü hazırlama sistemleri HIS/LIS bilgisine göre tüp seçimi, etiketlenmesi ve tüplerin flebotomiste ( kan alma personeli) teslim edilmesi sürecini otomatikleştirir. Bu sistemler sayesinde kan alma noktasındaki manuel hataların önüne geçer. 

Geleneksel yöntemde hasta kayıt personeli ya da kan alma personeli hasta kimliğini kontrol ettikten sonra hasta için gereken tüpleri önünde bulunan sporlardan seçip manuel barkod yazıcıdan çıkan barkod etiketlerini doğru tüplere doğru şekilde yapıştırarak hastaya verir. Bu süreçte yanlış hastaya yanlış tüp verilmesinden, hatalı tüp seçimi, hatalı barkodlama ve etiketlemeden, etiketlenmemiş tüpe kan alınmasına kadar birçok insan kaynaklı hata meydana gelebilmektedir. Ayrıca bu yöntem personel verimliliğini azaltarak, kan alma ve hasta bekleme sürelerinin uzatır.

Futurelab L serisi numune tüpü hazırlama sistemleri ile geleneksel yöntemin aksine hasta kimliği tanımlamadan kan alma işlemine kadar olan bütün süreçler otomatikleştirilir. Hasta kayıt personeli ya da kan alma personelinin hasta kimliğini kontrol ettikten sonra sisteme tüp hazırla komutu vermesi yeterlidir. 

Sistem HIS/LIS’dan aldığı veriye göre daha önceden kapak rengi ve boyutuna göre tüpler yüklenmiş çekmecelerinden gereken tüpleri otomatik olarak seçer, tüpleri içinde bulunan barkod yazıcı vasıtası ile tüpün üzerinde pencere bırakacak şekilde orijinal tüpün etiketinin üzerine hatasız şekilde etiketler, manuel etiket gerekiyor ise manuel etiket barkod yazıcısından gereken manuel etiketleri keser, ve bütün bu hazırlanmış tüp ve etiketleri otomatik tepsi ünitesindeki tepsilere şekilde düşürerek personelin kullanımına hazırlar.

1.hasta güvenliği

Sistem hasta sırasına göre teker teker işlem yapar. Hastanın tüm hazırlamış tüp ve etiketlerini o hasta için hazırlanan tek bir tepsiye düşürür. Hastan için gereken numune hazırlama işlemi bittiğinde tepsiyi cihaz dışına iter. Bu sayede hastanın numuneleri diğer hastaların numuneleri ile karışmaz.

2.numune güvenliği

Sistem istene analize göre gereken doğru tüpü seçerek hatalı tüpe numune alınmasının önüne geçer. Ayrıca tüpün üzerine yapıştırılacak barkod etiketini uygun şekilde, uygun konuma yapıştırır. Bu sayede hastadan alınan numunenin doğru etiketlenmiş doğru tüpe alınmasını garanti eder.

3.izlenebilirlik

Futurlab L serisi numune tüpü hazırlama sistemleri sayesinde tüp hazırlama saati, kan alma saati, kan alma personeli vb. verilerinin kayıt altına alınmasını sağlar. Numunenin ne zaman kim tarafından alındığını bilmek test sonuçlarının yorumlanmasını etkileyebilecek potansiyel faktörleri değerlendirmek için çok önemlidir. Sistem eksiksiz proses görünürlüğü sağlar.

Futurelab Serisi 
Güvenli
Zamandan tasarruf ediyor
Maliyet azaltıyor
Preanalitik hataların önüne geçiyor
Kalite arttırıyor
İzlenebilirlik Sağlıyor

Güvenli

İzlenebilir

Zamandan tasarruf

Maliyet azaltıyor

Preanalitik hataların önüne geçiyor

Kalite arttırıyor

FUTURELAB

L600

100 tubes per chamber
2 printers
Dimensions 500 (W) x 640 (L) x 700-874 (H) mm